Chính Sách Bảo Mật

Bảo vệ thông tin của bạn

Master Connection là tên giao dịch của công ty trách nhiệm hữu hạn CH International Connection có số đăng ký kinh doanh(ABN) ở Úc là 28614615379.Chúng tôi hoàn toàn cam kết bảo vệ thông tin và quyền riêng tư cá nhân của bạn. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật trong đạo luật bảo mật năm 1988 của Úc. Chính sách bảo mật cho biết cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của bạn với tư cách bạn là một khách hàng hoặc người sử dụng trang web của chúng tôi. Tất cả các thông tin của bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật.

Chính sách bảo mật này có thể được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Bạn nên theo dõi cập nhật mới nhất trên trang web của chúng tôi.

Các thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập và lưu giữ như thế nào?

Master Connection cần thu thập thông tin cá nhân của bạn để tiến hành thực hiện việc đăng ký hoặc hủy các dịch vụ kết nối và các dịch vụ khác theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi chủ yếu thu thập và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như

 • tên;
 • giới tính;
 • ngày sinh;
 • địa chỉ;
 • ngày di chuyển;
 • thông tin để liên lạc (số điện thoại, điện thoại di động, địa chỉ email);
 • nhận dạng chi tiết (số giấy phép lái xe hoặc số hộ chiếu);
 • chi tiết thẻ giảm giá (concession card);
 • chi tiết thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng cho việc thanh toán hoặc thanh toán trực tuyến.

Nếu bạn không cung cấp các thông tin cá nhân được mô tả ở trên chúng tôi có thể không thực hiện được việc đăng ký cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và cũng như các chương trình khuyến mãi cho bạn.

Làm thế nào để chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn về bạn từ

 • mẫu đăng ký của bạn trên trang web của chúng tôi;
 • bạn gọi điện trực tiếp cho chúng tôi hoặc qua email, bưu điện, fax;
 • thông qua người đại diện hoặc người được chúng tôi ủy quyền;
 • các bên thứ ba chẳng hạn như các đại lý bất động sản được cấp phép, công ty quản lý bất động sản và các đối tác.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên thứ ba ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp các sản phẩm dịch vụ mà bạn yêu cầu thay mặt chúng tôi.

Tiếp thị và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn trực tiếp các thông tin tiếp thị và quảng cáo về dịch vụ của công ty chúng tôi và cũng như của các đối tác của chúng tôi trên cơ sở xem xét co thể đem lại lợi ích cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy với sự đồng ý của bạn.
Những thông tin tiếp thị có thể được gửi dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm thư, email, SMS, fax. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉ liên lạc với bạn một trong những hình thức đã nêu ở trên thì chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng hình thức đó bất cứ khi nào.
Bạn có thể lựa chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến info@masterconnection@com.au.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về cách bảo mật của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@masterconnection@com.au.