Nước

Nếu bạn là người thuê nhà ở tiểu bang Victoria chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối nước vào nhà bạn. Một khi chúng tôi nhận được tất cả các thông tin cần thiết của bạn chúng tôi sẽ kiểm tra và cho bạn biết ai sẽ là công ty cung cấp dịch vụ nước và gửi chi tiết, yêu cầu của bạn đến họ để tiến hành làm thủ tục kết nối dịch vụ cho bạn. Công ty cung cấp dịch vụ nước sẽ sắp xếp gửi người ra để đọc đồng hồ nước và sau đó bắt đầu tính tiền chỉ phần nước mà bạn sử dụng. Chủ nhà sẽ phải trả tiền dịch vụ cho bill riêng. Nếu bạn là người mua nhà thì luật sư của bạn là người giúp bạn làm thủ tục kết nối dịch vụ nước cho bạn.