Điều Khoản Và Điều Kiện

Chúng tôi sử dụng các từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” trên trang web tôi có nghĩa đó là Master Connection.

Việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi phải tuân theo Các Điều Khoản và Điều Kiện, Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận được các chi tiết xác nhận từ bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn về số đăng ký đồng hồ điện (NMI), số đăng ký gas (MIRN) và các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích tại nhà của bạn để làm thủ tục đăng ký thay cho bạn.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn cần phải cung cấp thông tin cá nhân cần thiết của bạn cho chúng tôi nhằm mục đích đăng ký, hủy bỏ các dịch vụ hoặc chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ mà bạn đã lựa chọn.
Master Connection sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ mà bạn đã lựa chọn để xử lý yêu cầu của bạn thay cho chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn toàn miễn phí vì vậy bạn không phải trả bất kỳ chi phí nào khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn dưới các dạng chi phí như hủy bỏ dịch vụ, phí kết nối, hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn và phí sử dụng dịch vụ.

Master Connection có thể được trả tiền hoa hồng từ nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác, đại lý của chúng tôi có thể nhận được một khoản hoa hồng từ chúng tôi.

Chúng tôi không đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi luôn là nhà những nhà cung cấp dịch vụ với giá rẻ nhất hoặc phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng của bạn.

Chúng tôi, các đại lý, đối tác của chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do sự chậm trễ, hoặc dịch vụ không được kết nối và, hoặc bị cắt hoặc cung cấp các dịch vụ được chỉ định.