Điện Thoại

Ban có thể gắn điện thoại nhà theo cộng nghệ truyền thống(PSTN) hoặc cáp quang được cung cấp bởi công ty NBN tùy thuộc vào công nghệ nào hiện sẵn có tại nhà của bạn. Công ty cung cấp dịch vụ có thể gửi người kỹ thuật viên để lắp đặt đường dây điện thoại mới khi đó họ sẽ liên hệ với bạn trước để xác nhận việc này và thời gian phù hợp để gởi người ra. Nếu nhà bạn ở trong một khu quy hoạch mới và chưa được kết nối với mạng NBN bao giờ thì công ty NBN có thể tính phí ban đầu 300 đô la Úc để kết nối dịch vụ cho bạn. Bạn có thể đăng ký điện thoại cùng vớl internet trong cùng một gói cước giúp bạn có nhiều lợi ích sử dụng và tiết kiệm hơn.