Internet

Chúng tôi có nhiều gói cước dich vụ với giá cả rất cạnh tranh bao gồm Internet, điện thoại và truyền hình trả tiền phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách của bạn. Chúng tôi có thể kết nối dịch vụ internet trên công nghệ ADSL, Cable hay mạng cáp quang(NBN) cho bạn. Tuy nhiên điều này phụ thuộc vào dịch vụ internet nào đang hiện có tại nhà của bạn và chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo cho bạn biết.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) cung cấp kết nối internet bằng cách sử dụng đường dây đồng điện thoại hiện có. Với công nghệ ADSL bạn sẽ dùng internet và điện thoại trên cùng một đường dây.
Cable Internet là công nghệ kết nối internet bằng cách sử dụng dây cáp được lắp đặt trong nhà của bạn vì vậy đường dây điện thoại và fax của bạn không bị ảnh hưởng. Cable Internet có thể đạt tốc độ truy cập lên đến 100Mbps và cho phép nhiều người dùng cùng lúc chia sẻ kết nối internet trong nhà của bạn.
NBN (Mạng băng rộng quốc gia) là mạng băng thông rộng với tốc độ cao ở Úc. NBN được thiết kế để cung cấp cho bạn chất lượng internet ổn định và tốc độ truy cập nhanh nhất. NBN cho bạn 4 lựa chọn tốc độ truy cập khác nhau từ tốc độ cơ bản 12/1 Mbps, nhanh 25/5 Mbps, nhanh hơn 50/20 Mbps và cuối cùng là 100/40 Mbps.